INTRA-MT, s.r.o.

SMV-MT
 
 
 

INTRA-MT, s.r.o.

Rábl Lubomír
Podlesí 534, Valašské Meziříčí
mobil: 608 885 806
e-mail: lubomir.rabl-intra@seznam.cz

 

Provádění technických kontrol KM č. cer I 63/0034/05/SČ/ZZ

» Technické kontrola se provádí v naší firmě od roku 1998 a to na základě platných osvědčení vydané SZÚ Brno.

» Od roku 2005 má naše firma statut certifikavaného kontrolního místa s celoevropskou působností. Je vybavena pojízdnou stanice a patřičnou předepsanou diagnostikou pro provádění technických kontrol pro všechny typy manipulačních vozíků prováděné jak u zákazníka na v místě naší firmy. Technické kontroly v naší firmě provádí certifikování zkušební technici s platnou licencí.

» Diagnostika je kalibrována fy. DEKRA.

» Cena za technické kontroly odpovídají druhu, hmotnosti a použitému přídavnému zařízení na manipulačním vozíku. Ceny jsou dle dohody a souvisí s prováděním dalších služeb poskytované naší firmou.

» Součastně zajištujeme servisním střediskem oprav odstraňování závad po zjištěných při technické kontrole. Eventuelně zajišťujeme chybějící dokumentaci, návody k obsluze.


Certifikát způsobilosti pro funkci zkušební technik - pracovník kontrolního místa pro TK MV
Inspekční certifikát - činnost: Kontrolní místo dle čl. 4.3.3 ČSN 26 8805

 

Úprava www stránek

[27.01.2011]

 

Spuštěna upravená webová prezentace společnosti INTRA-MT, s.r.o.

 

více zde »


zobrazit všechny aktuality »